Spirometria

Spirometria to rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria jest stosowana do rozpoznania i oceny stopnia zaawansowania zaburzeń czynności płuc, jak również monitorowania efektów leczenia chorób układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH – Centrum Medyczne SABAMED w Rzeszowie

Spirometria / spirometria z lekiem 35/40 zł