Poradnie

Lekarze

Poradnia medycyny pracy

Co to są badania medycyny pracy?

Badania medycyny pracy to proces diagnostyczny, który pomaga ocenić zdrowie pracownika i potencjalne zagrożenia wynikające z wykonywanej pracy. Nasza poradnia medycyny pracy oferuje szeroki zakres badań, dostosowanych do specyfiki i wymagań większości branż.

Jak się przygotować do badań medycyny pracy?

Aby badania medycyny pracy przebiegły sprawnie i bez problemów, należy odpowiednio się do nich przygotować. Przede wszystkim pracownik powinien wziąć ze sobą:

 • próbkę moczu do analizy
 • dokumenty świadczące o stanie zdrowia, jeżeli cierpi na choroby przewlekłe
 • okulary/soczewki/aparat słuchowy w przypadku problemów ze wzrokiem bądź słuchem
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokument tożsamości – np. dowód osobisty
 • skierowania na badania medycyny pracy

Oprócz tego, wskazane jest zastosować się do kilku podstawowych zasad, co pozwoli na uzyskanie wiarygodniejszych wyników badań:

 • należy przyjść na badania wypoczętym
 • w dniu poprzedzającym badania najlepiej zastosować lekkostrawną dietę i unikać tłustych i obfitych posiłków
 • jeżeli będziemy mieć pobieraną krew, to powinniśmy być około 12 godzin na czczo (czyli nic nie jeść przez 12 godzin przed pobraniem krwi, można jedynie wypić niewielką ilość wody)
 • w dniu poprzedzającym badania zaleca się unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego
 • w dniu badania i poprzedzającym należy powstrzymać się od picia alkoholu

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) nakłada m.in. na pracodawców określone powinności. Zgodnie z art. 22 ustawy pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

W świetle obowiązujących przepisów, badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającego przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Skierowanie to powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni;
 • określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona – w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu – w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
 • informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badania wstępne – dotyczą:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy, kiedy występują nowe narażenia

Badania okresowe – dotyczą

 • osoby zatrudnionej na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne – dotyczą

 • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni – pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy – wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego.

Pracownicy zgłaszający się ze skierowaniem na badanie umawiani są na konkretny dzień i godzinę. Zwalniamy tym samym naszych pacjentów z uciążliwej konieczności wyczekiwania w długich kolejkach na badanie.

Specjaliści

lek. med. Grażyna Grabowska-Dampc

lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny pracy

Godziny przyjęć

CM Sabamed Krasne

informacja w rejestracji
Telefoniczna rezerwacja wizyt:
tel. 17 857 60 26

Przejdź do treści