Projekt pn. Dostępność Plus dla Zdrowia

Centrum Medyczne Sabamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 711 841,97 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z 3 szt. gabinetów lekarskich w pełni dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz nowego sprzętu medycznego,  łatwiej poruszać się po placówce, skorzystać z rozwiązań cyfrowych ułatwiających umówienie się na wizytę w ramach POZ.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl. (Przejdź na stronę)

Przejdź do treści