Poradnie

Lekarze

EKG wysiłkowe

PRÓBA WYSIŁKOWA (TEST WYSIŁKOWY EKG)

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem z zakresu diagnostyki kardiologicznej, polegającym na ocenie pracy serca obserwowanego w czasie wysiłku, tym samym zwiększającego się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Test wysiłkowy w CM Sabamed w obydwu placówkach, przeprowadzany jest na bieżni ruchomej. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni lub w przypadku ergometru rowerowego zwiększane obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, tym samym następuje wzrost pracy serca. W czasie trwania próby wysiłkowej stale kontrolowane są: częstość oraz rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG.

Przebieg badania

Na odtłuszczoną skórę klatki piersiowej przylepiane są elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG, a na rękę zakładany jest mankiet pozwalający kontrolować ciśnienie tętnicze w czasie trwania próby. Przed badaniem wykonywane jest EKG. Test wysiłkowy rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni. Co pewien czas podnoszony jest kąt nachylenia oraz zwiększana jest prędkość przesuwu bieżni. Próba wysiłkowa na cykloergometrze polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, co daje badanemu wrażenie jazdy ze stałą prędkością pod coraz większą górkę. W tym czasie nieprzerwanie trwa zapis EKG i okresowo ciśnienia tętniczego, a lekarz będący przy próbie kontroluje i ocenia zachodzące zmiany. Pacjent jest proszony o informowaniu o wszystkich niepokojących objawach (ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, duże zmęczenie). Próba wysiłkowa trwa do momentu ustalonego przez kardiologa na podstawie tzw. osiągnięcia przez pacjenta częstości akcji serca bądź pojawienia się ww. dolegliwości.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

 • Uprawianie sportu celem wykrycia ukrytych wad serca (medycyna sportowa)
 • Zmiany widoczne w EKG spoczynkowym.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepie serca.
 • Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, jedzenia, picia na około 4 godziny przed testem. Zalecane jest również, aby założyć wygodne buty oraz strój. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami kardiologa. Badany powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Jeśli nie ma przeciwwskazań do wykonania testu, badanie może być powtarzane w razie potrzeby.

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA:

 • Ból w klatce piersiowej
 • Świeży zawał mięśnia serca.
 • Niestabilna dusznica bolesna.
 • Niestabilna choroba wieńcowa.
 • Groźne zaburzenia rytmu serca.
 • Nadciśnienie tętnicze przekraczające 180/110 mm Hg.
 • Ostre choroby infekcyjne.
 • Choroby narządu ruchu i układu nerwowego uniemożliwiające wykonanie badania.

Specjaliści

lek. med. Barbara Surdej

specjalista medycyny sportowej
usg narządów ruchu

lek. med. Aneta Liana-Brzyska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Marek Albert

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Agnieszka Kamińska

specjalista chorób wewnętrznych
hipertensjolog (leczenie nadciśnienia tętniczego)

lek. med. Romana Furtak

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Andrzej Niwiński

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Dariusz Szafran

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

dr n. med. Wojciech Biskup

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Przejdź do treści