Poradnie

Lekarze

Echo serca

Co to jest echo serca?

Echo serca, inaczej zwane echokardiografią, to badanie obrazowe, które za pomocą fal ultradźwiękowych umożliwia obserwację jam serca i jego zastawek, daje także wgląd w to, jak pracuje serce. Jest to nieinwazyjne, bezpieczne badanie, któremu poddaje się osoby starsze, dorosłych i dzieci.

Co pokazuje echo serca?

Dzięki zastosowaniu kilku systemów (echokardiografii jednowymiarowej, dwuwymiarowej i dopplerowskiej) ultrasonografia pozwala:

  • ocenić budowę serca oraz naczyń krwionośnych i wykryć ewentualne wady (wrodzone lub nabyte);
  • sprawdzić pracę mięśnia sercowego;
  • zweryfikować prawidłowość pracy zastawek serca;
  • zmierzyć parametry opisujące pracę serca;
  • ocenić przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych.

Jak wygląda badanie ECHO SERCA

W CM Sabamed wykonywane jest ECHO SERCA przezklatkowe. Pacjent jest proszony o zdjęcie górnej części garderoby. Podczas badania pacjent leży na lewym boku, z uniesioną lewą ręką. Zdarza się, że lekarz prosi o przyjęcie pozycji na plecach. Po nałożeniu żelu przewodzącego lekarz umieszcza głowicę echokardiogramu na klatce piersiowej. Głowica ta emituje fale, które odbijają się od struktur serca. Podczas badania pacjent może zostać poproszony o zmianę pozycji bądź wstrzymanie oddechu. Momentami specjalista może mocniej przyciskać głowicę do klatki piersiowej – umożliwia to lepsze uwidocznienie struktur serca. Takie momenty mogą wywołać nieprzyjemne doznania, ale nigdy ból. Jeśli stanie się to zbyt niekomfortowe, należy poinformować o tym lekarza.

Echo serca – Jak się przygotować?

Do przezklatkowego UKG serca, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pora dnia nie ma znaczenia, nie trzeba również przestrzegać żadnej specjalnej diety.

Cennik

  • EKG spoczynkowe40 zł
  • Echo serca200 zł
  • Próba wysiłkowa200 zł

Specjaliści

lek. med. Aneta Liana-Brzyska

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Małgorzata Jamro

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Romana Furtak

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Andrzej Niwiński

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

lek. med. Dariusz Szafran

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

dr n. med. Wojciech Biskup

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Przejdź do treści