Holter EKG | Holter RR

HOLTER EKG

Badanie Holter EKG, czyli inaczej 24/48 – godzinna rejestracja EKG metodą Holtera, pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego. Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Badania polega na zapisie EKG na nośniku pamięci oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Dzięki temu można przeanalizować pracę serca podczas codziennej aktywności chorego. W trakcie badania pacjent ma przez cały czas przyklejone, w określone miejsca ciała, elektrody. EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG przez 24/48 godziny. Pozwala to na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach. W czasie badania pacjent powinien funkcjonować normalnie, jak każdego dnia, wykonując codzienne czynności i stosując typowy rozkład dnia.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH – Centrum Medyczne SABAMED w Rzeszowie

Holter EKG/RR 140 zł