Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne stanowią cenne uzupełnienie i pogłębienie diagnostyki medycznej, a w rozpoznaniu wielu chorób są wręcz niezbędne.

Pobieranie materiału do badań odbywa się w CM SABAMED w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00.